มีสติ รู้คิด รู้ทำ/รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี

มีสติ รู้คิด รู้ทำ/รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี
Page 2 Page 3
  • 28 หน้า
  • 11.11 MB
  • 9786160434220
  • 28 ส.ค. 2560
  • นานมีบุ๊คส์ จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿98.00 ฿78.00

นิทานคำกลอนส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ เล่มนี้มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆมีสติ มีสมาธิ และรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้