เส้นรัก -- ตัวอย่าง

เส้นรัก -- ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3
  • 19 หน้า
  • 0.52 MB
  • 3 พ.ย. 2562
  • พรำฝัน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เหตุไม่คาดฝันชักนำเส้นรักสองเส้นมาบรรจบ

เส้นหนึ่งชื่อ 'นิมมาน' อีกเส้นหนึ่งชื่อ 'อุรัสยา'

เธอหนีร้อนมาพึ่งเย็นเขาจึงเปิดหัวใจต้อนรับด้วยไมตรี

เธอประทับใจความอบอุ่นที่เขามอบให้เขาก็ชอบในความงามเรียบของเธอ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้