สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Woocommerce + Wordpress)

สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Woocommerce + Wordpress)
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการใช้งาน WooCommerce ตั้งแต่เริ่มทำการติดตั้งปลั๊กอินจนกระทั่งถึงระบบการชำระเงิน โดยจะอธิบายเนื้อหาตั้งแต่ WooCommerce คืออะไร วิธีการติดตั้ง WooCommerce วิธีการใช้งาน การเริ่มต้นสร้างสินค้า รายการและหมวดหมู่ วิตเจ็ต การจัดการหน้าหลัก และเมนูที่เกี่ยวกับ WooCommerce การใช้งานคูปอง การตั้งค่าต่างๆ การดูรายงาน (Reports) การขนส่ง (Shipping) การจัดการชำระเงิน (Checkout) และช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateways)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้