เล่าขานตำนานเชียงราก จากสมัยอยุธยา สู่ประตูธรรมศาสตร์

เล่าขานตำนานเชียงราก จากสมัยอยุธยา สู่ประตูธรรมศาสตร์ Free!
Page 2 Page 3
  • 14 หน้า
  • 0.62 MB
  • 23 ม.ค. 2560
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เสวนาวิชาการ: เล่าขานตำนานเชียงราก: จากสมัยอยุธยาสู่ประตูธรรมศาสตร์ โดยจินตนา ประชุมพันธ์ และคณะ ชมรมโบราณคดีและไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสนทนาโดย ผศ. พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนหนึ่งจากงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการ ชีวประวัติของทุ่งรังสิต: จากเนื้อสมัน นาข้าว สาวโรงงาน ถึงนักศึกษา และ เหี้ย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้