Living as a Champion: อยู่อย่างแชมป์

Living as a Champion: อยู่อย่างแชมป์
Page 2 Page 3

การมีชีวิตนั้น จะว่ายากหรือง่ายก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเจ้าของชีวิตผู้นั้น แต่การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ ถือว่าไม่ง่ายเลย แม้ว่าคุณภาพที่ว่านี้จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละบุคคล ผู้เขียนได้ตีความคำว่า "คุณภาพ" ให้กับการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการดำรงชีพในสังคมที่ไม่อาจจะอยู่เพียงลำพังได้ ยังไงเราก็หนีไม่พ้นสภาวะการแข่งขัน แม้จะไม่แข่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกเปรียบเทียบจากผู้อื่นหรือกฏกติการสังคมที่อาจจะไม่มีพื้นที่ยืนให้กับทุกคนในระดับเดียวกัน ในทุกๆเรื่องได้ จึงได้เสนอแนวคิดที่ว่าด้วยคุณภาพของการดำเนินชีวิตไว้ 2 มิติ ได้แก่ มิติแห่งการอยู่อย่างผู้ชนะ และมิติแห่งการอยู่อย่างผู้มีความสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้