เรื่อง คลื่นรักทะเลใจ

เรื่อง คลื่นรักทะเลใจ
Page 2 Page 3

ห้วงหนึ่งของชีวิตไม่รู้ว่าความรักกับความภักดีนั้นแตกต่างกันยังไง                เส้นทางชีวิตล้วนเต็มไปด้วยสิ่งเร้าใหม่ ๆ วนเวียนเข้ามาทดสอบความแข่งแกร่งของจิตใจ
       
                                        แพรตะวัน.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้