พระพุทธเจ้าสอนอะไร?

พระพุทธเจ้าสอนอะไร? Free!
Page 2 Page 3
 • 40 หน้า
 • 0.62 MB
 • 7 ม.ค. 2560
 • ฉันคืออะไร?
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ชาวพุทธส่วนใหญ่แม้จะนับถือพุทธศาสนาแต่ก็นับถือตามๆกันมาตั้งแต่โบราณ คือนับถือตามพ่อแม่หรือบรรพบุรุษไม่ได้นับถือเพราะเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ซึ่งจากการนับถือต่อๆกันมานี้เองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เป็นไปตามความเชื่อและความเข้าใจของผู้สอนบ้างหรือตามความเชื่อของสังคมบ้าง จนทำให้ผู้ที่สนใจจะมาศึกษาพุทธศาสนา อย่างเช่นชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวพุทธเองก็ตาม เกิดความสับสน เพราะไม่รู้ว่าคำสอนใดคือคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า ซึ่งจากเหตุนี้เองจึงได้เกิดการนำเอาหลักคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจมาสรุปไว้อย่างครบถ้วนในหนังสือ “พระพุทธเจ้าสอนอะไร?” เล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเพื่อให้รู้และเข้าใจว่า แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไร? ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้ว ผู้ที่ศึกษาก็จะมีหลักในการตรวจสอบตัวเองว่ามีความรู้และเข้าใจถูกต้องอย่างแท้จริงหรือไม่? อีกด้วย  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ชื่อของคุณ
  21 Apr 17 13:53
  ความคิดเห็นของคุณ
 • Pradit Sittinuan
  6 Jan 17 16:21
  สุดยอดมาก
1