สัจจะแห่งชีวิต

สัจจะแห่งชีวิต Free!
Page 2 Page 3
 • 47 หน้า
 • 1.30 MB
 • 17 ก.พ. 2555
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ชีวิตเรานี้ประกอบด้วยอะไร.... ???
รูปนาม ขันธ์ห้า
ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ มากมาย
มาประชุมรวมกันเกิดเป็นสิ่งที่เราสมมุติเรียกชื่อแตกต่างกันไป
เมื่อเราแยกส่วนประกอบเหล่านั้นออกจากกัน
ชีวิต... ก็ ไม่มีอะไรเลย
วงจรแห่งชีวิต วงจรแห่งปฏิจจสมุปบาท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 19:06
  อนุโมทนาบุญกับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
 • Jack
  4 Nov 13 19:21
  Good
 • Sherlock Es
  18 Feb 12 18:12
  ขอบคุณมากๆครับ
1