นิตยสารคิด ธันวาคม 2559

นิตยสารคิด ธันวาคม 2559 Free!
Page 2 Page 3
  • 44 หน้า
  • 15.77 MB
  • 1 ธ.ค. 2559
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2559 จากแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่บทเรียนเพื่อการสืบสานพระราชปณิธาน โครงการพระราชดำริกว่า 4,600 โครงการที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนชาวไทยในช่วง 7 ทศวรรษภายใต้รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธาณที่จะขจัดปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นห่างไกล ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ แนวทางการดำเนินงานและคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการดำเนินการ จนทำให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงส่งผลดีต่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้