เริ่มต้นสร้างธีมเวิร์ดเพรส (Wordpress Theme)

เริ่มต้นสร้างธีมเวิร์ดเพรส (Wordpress Theme)
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการสร้างธีมเวิร์ดเพรส (Wordpress Theme) ตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งคุณสามารถสร้างธีมได้สำเร็จ โดยจะอธิบายเนื้อหาตั้งแต่ หลักพื้นฐานของธีม (Fundamental) โครงสร้างของธีมเวิร์ดเพรส (Wordpress Theme Structure) ขั้นตอนการสร้างไฟล์พื้นฐาน การสร้างเมนู (Menus) การสร้างหน้าหลักและโคร่งร่าง (Page & Page Template) การสร้างข้อมูลสนับสนุน (Post Meta Tag) การใช้ฟังก์ชั่น Get Template Part การสร้างรูปแบบบทความ (Post Format) การสร้างแถบด้านข้างและวิดเจ็ต (Widgets) การสร้างหน้าแรก (Custom Homepage) การสร้างเครื่องมือปรับแต่งธีม (Theme Customizer) และการสร้างหน้าสำหรับผู้เขียนบทความ (About the Author) นอกจากนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้ยังจะพูดถึงการใช้ลูป (Loop) และการใช้ข้อกำหนดด้วย WP_Query อีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้