เรียนรู้พื้นฐานกับเวิร์ดเพรสเบสิค (Wordpress Basics)

เรียนรู้พื้นฐานกับเวิร์ดเพรสเบสิค (Wordpress Basics)
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการใช้งานเวิร์ดเพรส (Wordpress) ตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งคุณสามารถสร้างเวบไซต์ขึ้นมาได้ โดยจะอธิบายเนื้อหาตั้งแต่ เวิร์ดเพรส (Wordpress) คืออะไร ประเภทของเวิร์ดเพรส ทำไมเราต้องใช้เวิร์ดเพรสในการสร้างเวบไซต์ วิธีการติดตั้งโปรแกรมเขียนเวบไซต์ Sublime text การสร้างเซิฟเวอร์จำลอง Wamp Server การติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส (Wordpress) และวิธีการใช้งาน หลังจากนั้นเราจะแนะนำถึงวิธีการเขียนบทความ รูปแบบของบทความ เครื่องมือที่ใช้ การใช้สื่อต่างๆ และการจัดการความคิดเห็นของผู้อ่าน เรายังจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าของตาเวบไซต์ของคุณให้มีความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการใช้ปลั๊กอินที่สนับสนุนการทำงานหลากหลายรูปแบบ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้