เพียงรอยอธิษฐาน ช่อชมพู

เพียงรอยอธิษฐาน ช่อชมพู
Page 2 Page 3

“ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใด ข้าจะติดตามเจ้าไปทุกภพทุกชาติ ทุกแห่งหน”

คำอธิษฐาน... สัญญารัก... พันธนาการหัวใจ... 

ผูกพันหัวใจดวงหนึ่งให้ยึดมั่นในสัจจะแห่งตน 

ความรักที่มีดุจละอองไอน้ำอันฉ่ำเย็น หล่อเลี้ยงหัวใจให้ดำรงอยู่ 

หากไร้รักดั่งไร้ความอบอุ่น 

ใครเล่า...จะยอมปล่อยให้หัวใจตัวเองเหน็บหนาว 

***(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้