การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม SCILAB ร่วมกับ Visual Basic / PHP / Flash Animation

การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม SCILAB ร่วมกับ Visual Basic / PHP / Flash Animation Free!
 • 263 หน้า
 • 7.92 MB
 • 1 ก.ย. 2561
 • PiyaBook
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้จะอธิบายตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SCILAB การนำโปรแกรม SCILAB มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Visual Basic, PHP และ Flash Animation เพื่อสร้างบทเรียนช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฏีในบทเรียนง่ายขึ้น รวมทั้งสนุกกับบทเรียนต่างๆ ที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • rdi
  2 Nov 16 12:23
  good
1