แรงบันดาล

แรงบันดาล
Page 2 Page 3

คำสบประมาท เป็นสิ่งดีเพราะนั่นคือ แรงบันดาลให้เกิดความสำเร็จ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้