เทคนิคการพยากรณ์ตลาดหุ้น

เทคนิคการพยากรณ์ตลาดหุ้น Free!
Page 2 Page 3

นักลงทุนในตลาดหุ้นที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง  ไม่ควรจะเฝ้ามองเฉพาะความเคลื่อนไหวของหุ้นรายตัวแต่ควร  ที่จะเฝ้ามองความเคลื่อนไหวของหุ้นตัวอื่นๆ และสภาพลาดโดยรวม เพราะตัวหุ้นอื่น ๆหรือสภาวะตลาดรวมนั้นมีผลต่อราคาหุ้นของเรามากกว่าครึ่งทีเดียว
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้