อีสาวจอมแสบ เล่ม๑

อีสาวจอมแสบ  เล่ม๑
Page 2 Page 3

          คมคายลูกสาวพรานป่าแห่งแม่สามสบ เป็นสาวเปรี้ยว เซี้ยวแก่น

ไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆทั้งสิ้น ใครขวางหน้าเป็นท้าตีท้าต่อย

จนใครๆในหมู่บ้านต่างเอือมระอาจึงมีฉายาว่า...อีคม แสบคัน หรือ อีสาวจอมแสบ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้