อีสาวจอมแสบ เล่ม๑ ตัวอย่าง

อีสาวจอมแสบ  เล่ม๑ ตัวอย่าง Free!
Page 2 Page 3
  • 37 หน้า
  • 1.18 MB
  • 22 ก.ย. 2559
  • สิงขรนักเขียน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

          คมคายลูกสาวพรานป่าแห่งแม่สามสบ เป็นสาวเปรี้ยว เซี้ยวแก่น

ไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆทั้งสิ้น ใครขวางหน้าเป็นท้าตีท้าต่อย

จนใครๆในหมู่บ้านต่างเอือมระอาจึงมีฉายาว่า...อีคม แสบคัน หรือ อีสาวจอมแสบ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้