AW CHEF JOURNEY VOL 6 - เล่า ขาน ตำนาน ก๋วยเตี๋ยวเรือ

AW CHEF JOURNEY VOL 6 - เล่า ขาน ตำนาน ก๋วยเตี๋ยวเรือ Free!
Page 2 Page 3
  • 20 หน้า
  • 43.87 MB
  • 8 ก.ย. 2559
  • เชฟ เจอนีย์!
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

กลิ่นหอมของน้ำซุป และเส้นก๋วย ที่มาพร้อมความเข้มข้น ทำให้ ชวนหิว อะไรเป็นต้นกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวเรือ เมนูที่เป็นที่รู้จักกันทั่ว ราวกับอาหารประจำชาติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้