ศาสตร์แห่งพระราชา

ศาสตร์แห่งพระราชา Free!
Page 2 Page 3

   ประมวล "ทางเลือกและทางรอด" ที่จะนำพาสังคมผ่าวิกฤตที่โดนกระหน่ำอย่างหนัก จากองค์ความรู้และประการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(บวร)วัดพระธาตุดอยผาส้ม ที่ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาพิสูจน์สร้างตัวแห่งความสำเร็จเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การเปลี่ยนวิธีคิด วิธีให้คุณค่าและวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำพาชาวบ้านหวนสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง และเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักเกิดความ "รู้ รัก สามัคคี" ในการรวมพลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแปลงสู่การปฏิบัติแผ่ขยายเต็มแผ่นดินสยามสืบไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สุชาติ สกุลประพิณพร
  6 Mar 18 12:02
  ขอบคุณมากครับ
 • ณภัทร พวงจิตร
  5 Nov 17 09:24
  ขอบคุณครับ
 • Jutatip Jantarasa
  18 Jun 17 13:57
  เป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ
 • ทิวากร พิมราช
  14 Apr 17 01:21
  ขอบคุณมาๆค่ะ
 • ชูศักดิ์
  2 Mar 17 14:51
  ศาตร์เป็นหนังสือที่ดีมากๆ อยากให้ทุกคนได้อ่าน
1 2 3 4 5