วารสารแพทย์วิถีธรรมฉบับที่ ๔

วารสารแพทย์วิถีธรรมฉบับที่ ๔ Free!
Page 2 Page 3

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานแพทย์วิถีธรรม ให้กับผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่สนใจทั่วไปออกเผยแพร่ปีละ 3 เล่ม สนใจสมัครเป็นสมาชิก ได้ 2 ทาง คือ 1.สมัครในค่ายสุขภาพ หรือ 2.สมัครทางอีเมล์ morkeawjournal@gmail.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.morkeaw.net หรือ http://www.facebook.com/photo.php…(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้