แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 2559 - 2564

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 2559 - 2564 Free!
Page 2 Page 3
  • 88 หน้า
  • 21.04 MB
  • 1 ส.ค. 2559
  • กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2559-2564 final-MOI strategic plan 59-64 ที่มา http://www.industry.go.th ที่มา - สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th - เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ลงข้อมูล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้