คู่มือการใช้ FX-991ES PLUS สำหรับโหมดการคำนวณทั่วไป

คู่มือการใช้ FX-991ES PLUS สำหรับโหมดการคำนวณทั่วไป
Page 2 Page 3

คู่มือการใช้ FX-991ES PLUS สำหรับโหมดการคำนวณทั่วไป จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 11 หัวข้อ ได้แก่ ส่วนประกอบหลักบนเครื่องคิดเลข การเปิด-ปิดหน้าจอ การอ่านสัญลักษณ์บนหน้าจอ โหมดการใช้งานต่างๆ การตั้งค่าเครื่องคิดเลข การรีเซตเครื่อง และตัวอย่างในการคำนวณเศษส่วน และการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้