คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหาร Free!
Page 2 Page 3

ป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยเนื้อหาและแนวข้อสอบเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากร การอ่านจับใจความ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน และแนวข้อสอบในแต่ละเรื่อง พร้อมเฉลยกว่า 300 ข้อ เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 102 หน้า ขนาดไฟล์ 926 kB(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้