แนวข้อสอบพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

แนวข้อสอบพัฒนาผู้บริหารการศึกษา Free!
Page 2 Page 3
  • 66 หน้า
  • 1.70 MB
  • 22 ก.ค. 2559
  • บ้านสอบครู
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารฯพร้อมเฉลย จำนวน 5 ชุด จำนวน 500 ข้อ เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 64 หน้า ขนาดไฟล์ 1.70 MB(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้