องค์กรชุมชน กลไกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

องค์กรชุมชน กลไกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม Free!
Page 2 Page 3
  • 223 หน้า
  • 26.26 MB
  • 974-7176-38-6
  • 4 ก.ค. 2559
  • สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

องค์กรชุมชน กลไกเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ประสบการณ์จากภาคอีสาน
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2540 จำนวน 2,000 เล่ม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้