ตุ๊ต๊ะปลูกต้นไม้แล้วนะ

ตุ๊ต๊ะปลูกต้นไม้แล้วนะ
Page 2 Page 3

    หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ กิจกรรมทำแล้วดี เน้นการฝึกเด็กให้มีนิสัยที่พึ่งประสงค์ ได้แก่ การประหยัดอดออม การรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีมารยาท เสริมสร้างให้เด็กๆ มีอุปลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคมสืบต่อไป
    ตุ๊ต๊ะปลูกต้นไม้แล้วนะ จะช่วยให้เด็กๆ รู้และเข้าใจว่า ต้นไม้นั้นมีประโยชน์อย่างไร ทั้งประโยชน์ต่อมนุษย์ สัตว์ บ้านที่อยู่อาศัย โรงเรียน ชุมชน ฝืนป่า และโลกของเรา พร้อมทั้งมีส่วนช่วยให้เด็กๆ ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกต้นไม้ มาดูกันซิว่า ต้นไม้จะมีประโยชน์อย่างไร และการปลูกต้นไม้นั้นมีวิธีขั้นตอนเช่นไรบ้าง มาร่วมกันเอาใจช่วยสองพี่ีน้องตุ๊ต๊ะและจีจี้ปลูกต้นไม้และเรียนรู้ประโยชน์ของต้นไม้ไปพร้อมๆ กันกับตุ๊ต๊ะและจัจี้ได้เลย (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้