เสือเรียนวิชา

เสือเรียนวิชา
Page 2 Page 3

     นิทานจีนอมตะ ชุด 2 เป็นนิทานคุณธรรมของจีนที่มีคติสอนใจ สอนให้เด็กๆ ได้คิดตาม เช่น ผลของความเกียจคร้าน ความพยายามและอดทน ความสามัคคีมีน้ำใจ ความซื่อสัตย์ เป็นต้น เสริมให้เด็กๆ พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ EQ MQ และ AQ
     ในอดีตเสือเป็นเพียงสัตว์ธรรมดาที่ไม่มีความเก่งกล้าใดๆ จึงกลายเป็นสัตว์ที่อ่อนแอและมักถูกผู้อื่นรังแกเสมอ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เสืออยากเรียนวิชาป้องกันตัว แต่กว่าที่จะเริ่มฝึกฝนได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มาเอาใจช่วยให้เสือฝึกฝนวิชาป้องกันตัวในครั้งนี้ไปพร้อมๆกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้