ดาร์จีลิ่ง แดนประทับใจ : สิกขิม แดนมหัศจรรย์

ดาร์จีลิ่ง แดนประทับใจ : สิกขิม แดนมหัศจรรย์ Free!
ภาพปกหลังหนังสือดาร์จีลิง Page 2 Page 3

หนังสือ ดาร์จีลิ่ง แดนประทับใจ และ สิกขิม แดนมหัศจรรย์ เล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้เวลากว่า ๓ เดือนฝังตัวอยู่กับบรรยากาศธรรมชาติแห่งเทือกเขาหิมาลัย จึงหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้อรรถรสเหมือนได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • aj.toy kksukhum
    7 Dec 13 15:13
1