นิตยสารคิด มิถุนายน 2559

นิตยสารคิด มิถุนายน 2559 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 6.44 MB
  • 3 มิ.ย. 2559
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ทุนนิยมคิดบวก Social Impact Investing ติดอาวุธองค์กรเพื่อสังคม ระบบทุนนิยมอาจดูไร้หัวใจที่เมินเฉยต่อความต่างของรายได้ แต่มิอาจปฏิเสธว่าระบบที่เปิดกว้างและให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์นี้ ช่วยปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากมายที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เจริญก้าวหน้าไปตามยุคสมัย และกำลังเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาผสมผสานกับจิตศรัทธาในการแก้ปัญหาสังคมที่นับวันจะยิ่งใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้