พุทธมงคลอานิสงส์

พุทธมงคลอานิสงส์ Free!
Page 2 Page 3

         การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนบูชาพระคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศศาสนธรรมเพื่อค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นเป็นสุข พระธรรมของพระองค์เป็นสิ่งเลิศประเสริฐ เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งกว่าสมบัติใดในโลก เป็นรัตนะที่มีค่ายิ่งกว่ารัตนะใดในโลก เป็นทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดในโลก พระองค์ทรงเป็นศาสดาเอกของโลก ทรงเป็นที่พึ่งพักพิงแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ประดุจห้วงมหรรณพ พระพุทธคุณนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลมิอาจประมาณได้ ทรงเป็นพระบรมครูแก่เหล่ามนุษย์และทวยเทพ พระพุทธบารมีแผ่กว้างนำความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วทิศานุทิศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • porncjai p
    26 May 12 10:21
    thank you
1