บทเพลงของนกขมิ้น

บทเพลงของนกขมิ้น
Page 2 Page 3

   หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ชุดค่านิยมพื้นฐานสร้างเด็กดี เน้นสร้างเสริมและปลูกฝังหลักคุณธรรม 8 ประการ อาทิ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวิัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีนํ้าใจ ที่จะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ คิดเป็น กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้เด็กๆนั้นได้ซึมซับคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคระดับที่ง่ายต่อการเข้าใจพร้อมกันทั้ง 3 ภาษา
   เนื้อเรื่องจะสอบให้เด็กๆมิความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่อ มีความอดทนต่อแรงกดดัน รวมทั้งก้าวข้ามผ่านความกลัวของตนได้สำเร็จ ผ่านเจ้านกขมิ้นที่แสนขี้อายที่จะต้องขึ้นแสดงการร้องเพลงในงานเลี้ยงของเหล่าบรรดาสัตว์ป่า แต่ด้วยความประหม่า เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทำให้เจ้านกขมิ้นขี้อายตัวนuhต้องอับอายขายหน้า แต่เหตุการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไรนั้น เรามาร่วมลุ้นเอาใจช่วยเจ้านกขมิ้นขี้อายตัวนี้กันได้เลย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้