ตูตูจอมดื้อ

ตูตูจอมดื้อ
Page 2 Page 3

     หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ชุดค่านิยมพื้นฐานสร้างเด็กดี เน้นสร้างเสริมและปลูกฝังหลักคุณธรรม 8 ประการ อาทิ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวิัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีนํ้าใจ ที่จะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ คิดเป็น กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้เด็กๆนั้นได้ซึมซับคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคระดับที่ง่ายต่อการเข้าใจพร้อมกันทั้ง 3 ภาษา
     เนื้อเรื่องจะสอนให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย ผ่านตัวละครหลักหรือ "ตูตู" รถสีแดงที่มีนิสัยดื้อรั้น ที่ถูกประกอบขึ้นจกาโรงงานรถยนต์ โดยที่ตูตูนั้นจะต้องไปเรียนร่วมกับเหล่าบรรดาเพื่อนๆของเขาที่โรงเรียนสอนขับรถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฏระเบียบจราจร และอื่นๆอีกมากมาย มีเสียแต่เจ้าตูตูนั้นที่ไม่เชื่อฟังคุณครูรวมทั้งไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ เรื่องยุ่งๆจึงเกิดขึ้น แต่จะเป็นอย่างไรนั้น มาร่วมลุ้นและหาคำตอบกันได้เลย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้