ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔

ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติ ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกาย และพระนิพพานของพระพุทธเจ้า โดย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้