@Rama issue 25

@Rama issue 25 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 24.05 MB
  • 27 พ.ค. 2559
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เรื่องเด่นในฉบับ: “ฉลาดใช้ยา” @Rama ฉบับนี้ เราได้รวบรวมเรื่องราวหลากหลายมากมายทางสุขภาพมาให้คุณผู้อ่านได้ร่วมติดตามกันอย่างแน่นคับเล่มกันเช่นเคย เริ่มกันเลยที่..ขอต้อนรับคอลัมน์น้องใหม่ “Rama RDU” คอลัมน์ที่จะทำให้คุณรู้จักการใช้ยาอย่างสมเหตสมผล ต้องบอกก่อนเลยว่า คำถามหลาย ๆ ข้อเกี่ยวกับการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล ยาเหน็บ ยาทา ยาฉีด เป็นต้น มีวิธีการใช้ยาแตกต่างกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ายาแต่ละชนิดใช้อย่างไร ติดตามกันได้ในทุกฉบับจากนี้เป็นต้นไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้