รวมมาตราสำคัญ ป.วิ.พ. ต้องรู้ (update เม.ย. 2559)

รวมมาตราสำคัญ ป.วิ.พ. ต้องรู้ (update  เม.ย. 2559)
Page 2 Page 3
  • 134 หน้า
  • 0.99 MB
  • 9 พ.ค. 2559
  • kpslawbook
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿169.00 ฿129.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿200.00

รวบมาตราสำคัญที่ต้องรู้ในวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยปรับปรุงล่าสุดตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม ฉบับที่ 29 เหมาะสำหรับใช้ทบทวนตัวบทกฎหมายในวิชาวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อสอบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงการสอบอัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษา ขนาดเล่มพกพาสะดวก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้