วารสารคนทำงาน เมษายน 2559

วารสารคนทำงาน เมษายน 2559 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน เมษายน 2559 ในฉบับพบกับ

เมื่อ ‘วันจันทร์’ เป็น ‘วันลาแห่งชาติ’ ของ ‘คนทำงาน’ [หน้า 9]
พบคนทำงานหญิงจบสายอาชีพในอังกฤษค่าแรงต่ำกว่าชาย 15% [หน้า 13]
ตัวเลขว่างงานต่ำ มาจากไหน ทำงานอะไรก็ได้ 1ชม./สัปดาห์ ก็ถูกนับว่า 'มีงานทำ' แล้ว [หน้า 15]
เทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวข้ามคืน [หน้า 18](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้