รับมือ มฤตยูผู้อาเพศ

รับมือ มฤตยูผู้อาเพศ
Page 2 Page 3

                                เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงคำทำนายทั้งดวงเมือง และดวงคน12ราศีซึ่งเฉพาะเจาะจงที่จะนำเสนอในแง่มุมของผลกระทบจากมฤตยูโดยตรง

                                รวบรวมและลำดับเหตุการณ์นับตั้งแต่วางดวงเมืองแห่งยุครัตนโกสินทร์ซึ่งได้เกิดเหตุมฤตยูทับดวงเมืองมาถึง ๓ ครั้งมาเล่าให้ฟังว่ามฤตยูนั้นทำพิษอย่างไรไว้บ้าง โดยเฉพาะคราวนี้ (ครั้งที่ ๓)เราก็ได้เห็นปัญหาทุกอย่างระเบิดขึ้นมาแทบทุกวงการ และทุกองค์กรเพื่อนำไปสู่การรื้อถอนระบบเดิม สถาปนาและจัดตั้งสิ่งใหม่ๆรวมถึงหน่วยเล็กที่สุดในสังคมคือ ครอบครัวและตัวเราเอง การได้รู้ชะตาราศีตนก็จะได้พบช่องทางรูปแบบใหม่ที่จะเป็นเครื่องมือไปสู่การแก้ปัญหาที่ค้างคามาเนิ่นนาน ได้รื้อถอน ชำระปฏิรูปกันเสียใหม่ในคราวนี้ด้วย    (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้