คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี [วศิน อินทสระ]

คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี [วศิน อินทสระ] Free!
Page 2 Page 3
 • 90 หน้า
 • 3.25 MB
 • 4 พ.ค. 2557
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       พระสารีบุตร อัครสาวกเบี้ยงขวา ของพระพุทธเจ้า แม่ทัพธรรม ผู้ที่สามารถหมุนกงล้อแห่งธรรม ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ผู้ที่สามารถแสดงธรรมให้กระจ่างแจ้ง เกือบเสมอเหมือนพระพุทธเจ้า ผู้ที่พระพุทธองค์ไว้วางพระทัย ให้เผยแผ่ธรรมแทนพระองค์ ผู้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า มีปัญญามาก มีปัญญาเฉียบคม มีปัญญาไว.....
       จากคุณงามความดีของพระสารีบุตร เรายังได้เรียนรู้หลักธรรมบางประการจากชีวิตของท่านอีกด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศิน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • mimi
  28 Jan 15 20:43
  ขอบคุณค่ะ
 • boon
  21 May 14 17:44
  thank you
 • Your Name
  13 Mar 12 21:01
  ขอบคุณค่ะ
 • Han
  20 Feb 12 00:46
  ขอบคุณคะ่
 • ariya
  18 Feb 12 14:46
  ขอบคุณค่ะ
1 2 3 4