บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2016

บริหารโครงการให้อยู่หมัด Microsoft Project 2016
Page 59 Page 242 Page 2 Page 3

การบริหารโครงการไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ล้วนต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการยิ่งโครงการมีความซับซ้อนเกี่ยวพันธ์กับหลายๆส่วนก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งโปรแกรมบริหารโครงการที่นิยมใช้งานก็คือ Microsoft Project นั่นเอง

หนังสือ MicrosoftProject เล่มนี้ได้เสนอวิธีการใช้งานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานพร้อมตัวอย่างพร้อมอธิบายขั้นตอนตั้งแต่การรู้จักส่วนประกอบต่างๆและหน้าที่การทำงาน, การสร้างโครงการเบื้องต้น, การจัดการโครงการในส่วนต่างๆ ฯลฯไปจนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Microsoft Excel หรือ Adobe Acrobat เป็นต้น ซึ่งใครๆก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้