ศิลปะการพูด 40 วิธี สู่ความสำเร็จ (ฉบับทดลองอ่าน)

ศิลปะการพูด 40 วิธี สู่ความสำเร็จ (ฉบับทดลองอ่าน) Free!
Page 2 Page 3
 • 14 หน้า
 • 5.97 MB
 • 978-616-7318-44-8
 • 23 ม.ค. 2555
 • พีเพิลมีเดียกรุ๊ป
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การพูดมีบทบาทสำคัญมากในการสื่อสารแม้ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารจะพัฒนาก้าวหน้าไปถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไปจนแทบบางครั้งเราไม่ต้องติดต่อกันด้วยคำพูดกันแล้วแต่อย่างไรก็ตามการติดต่อสื่อสารด้วยคำพูดก็นับว่ามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในการสร้างความเข้าใจ และการเจรจาให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการ

            ศิลปะการพูด40 วิธีสู่ความสำเร็จ จึงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดในสถานการณ์ต่างๆซึ่งรวบรวมเทคนิคการพูด 40 วิธี เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ เช่นเหตุการณ์เฉพาะหน้า การพูดเพื่ออวยพรในโอกาสต่างๆ  การนำเสนองาน การพูดเพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามและอื่นๆ อีกหลากหลายวิธีการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายไปด้วยการพูดอย่างมีศิลปะ และทำให้ผู้พูดประสบความสำเร็จเหมาะกับบุคคลที่ต้องการฝึกการพูดเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในการทำงานในระดับต่างๆ ในสาขาอาชีพหลายแขนง นักเรียนนักศึกษา (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สมจิตร์ ศรีจันทร์ดี
  11 Nov 13 11:42
 • dew
  19 Jul 13 12:56
  ^_^
 • s5
  17 Sep 12 13:33
  ดีครับ
 • Supisara
  6 Jul 12 22:05
  Wow
 • บุรี
  1 Apr 12 18:25
  ดีครับ
1 2