สายใยปฏิพัทธ์

สายใยปฏิพัทธ์
Page 2 Page 3

สายใยแห่งรัก  ทอถักด้วยสองมือเรา
แม้กาลเวลาผันผ่าน
แต่ความรักนั้นยังคงอยู่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้