KOBATO. โคบาโตะ 5

KOBATO. โคบาโตะ 5
Page 2 Page 3
  • 149 หน้า
  • 47.43 MB
  • 9786160900909
  • 1 เม.ย. 2559
  • บงกช คอมมิคส์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿55.00 ฿35.00

โคบาโตะรู้ตัวแล้วว่าชอบฟุจิโมโตะ แต่คิดว่าฟุจิโมโตะไม่มีทางชอบตัวเองแน่ๆ จึงรู้สึกเสียใจ ส่วนฟุจิโมโตะเองเมื่อเห็นโคบาโตะเซื่องซึมไปก็รู้สึกกังวลใจ ในขณะที่อิโอเรียงิก็รู้สึกผิดที่ทำให้โคบาโตะต้องมาลำบากเพราะตัวเองเป็นต้นเหตุ... พบกับเรื่องราวในอดีตของอิโอเรียงิกับโคบาโตะที่เริ่มกระจ่างชัดขึ้นแล้วในเล่มนี้!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้