พื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล โดย ส.พิณแก้ว ฉบับพอคเก้ตบุค

พื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล โดย ส.พิณแก้ว ฉบับพอคเก้ตบุค Free!
Page 2 Page 3
  • 97 หน้า
  • 0.93 MB
  • 19 มี.ค. 2559
  • บ้านพิณแก้ว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของดนตรีสากลให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ อย่างชนิดรู้จริงรู้ลึกถึงในระดับฐานราก เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมีขึ้นในโลกใบนี้มานานแสนนานก่อนจะมีตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้น เป็นองค์ความรู้ที่น่าจะเรียนรู้กันเสียก่อน ก่อนที่จะไปเรียนรู้ตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้น และ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดสอนสู่กันได้โดยยังไม่ต้องใช้ตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้น นับเป็นการเรียนรู้อย่างชนิดสวนทางกับการที่ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกของดนตรีสากลในยุคปัจจุบันไม่ว่าสำนักตักศิลาไหนๆ หรือหนังสือเล่มใดๆ ล้วนแล้วแต่เริ่มต้นการสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีสากลด้วยการให้ผู้เรียนได้รู้จักกับตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นเสียก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยมาเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ในภายหลัง เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงดูเหมือนกับการขับรถย้อนศรหรือเป็นแนวทางใหม่ ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นเสียอีก เพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีผู้ใดนำเสนอหรือคิดจะนำมานำเสนอต่อสังคม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย) ด้วยแนวทางนี้มาก่อนเท่านั้น..... (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้