รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (2): การประยุกต์ควอนตัม (๒๕๕๙)

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (2): การประยุกต์ควอนตัม (๒๕๕๙) Free!
ควอนตัม ? สารบัญ Page 3

ล้อยหลังช่วงหลายปีของทศวรรษ พ.ศ. 2550มานี้ วิทยาการด้านกลศาสตร์ควอนตัมที่มีอายุเป็นทางการมาใกล้ร้อยปีแล้วนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1925 (พ.ศ.2468) และได้รับการกล่าวถึงมากขึ้น แม้จะยังดูลึกลับซับซ้อนกับการนำไปใช้งานหรือเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของหลากหลายวงการ ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การคำนวณยุคใหม่ การสื่อสาร กระทั่งความเกี่ยวข้องกับงานด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมก็มี หรือว่าควอนตัมได้มาอยู่รอบข้างรอบตัวจริง ๆ นานแล้วเพียงแต่มิได้สังเกต ?

กลศาสตร์ควอนตัมถูกคิดค้นขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้อธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ แต่กำลังมีประโยชน์ที่ไม่เล็กเลย หากส่งผลกระทบกว้างใหญ่ต่อมนุษย์มากและมากขึ้นเรื่อย … มาเริ่มดูความสำคัญกันไปตามหัวข้อที่วางเรียงอิสระดังต่อไปนี้ ของใหม่อื่น ๆ อีกมากมายจะทยอยตามมาในลำดับชิ้นงานเพื่อสาธารณะเล่มต่อไป

(สนับสนุนการจัดทำ:มหาวิทยาลัยนรเศวร/ สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE)/ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)/ และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กสทช))(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้