สวดมนต์ยาวมาก(แปล) ฉบับใหม่

สวดมนต์ยาวมาก(แปล) ฉบับใหม่ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
Page 2 Page 3

เป็นหนังสือสวดมนต์ที่ให้ความหมายถูกต้องและเข้าใจง่าย พุทธศาสนิกชนสามารถนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย ขอความปรารถนาทุกอย่างของท่านจงสำเร็จทุกประการ ขอท่านทั้งหลายจงโมทนา..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • วทัญญู
    18 Feb 16 09:06
    ลองนำไปอ่านดู แล้วคุณจะรู้ว่าดีมากๆ..
1