อารยอีโก้

อารยอีโก้
Page 2 Page 3

ถ้าเราบริหารตัวเองไม่ได้ เราก็บริหารคนอื่นไม่ได้.. ชัยชนะอยูที่การเอาชนะ ‘ด้านมืด’ ของตนเองให้ได้ด้วยการรู้ทันอีโก้ และจัดการอย่างเหมาะสม  หนังสือ เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักอีโก้ รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของมัน   รู้วิธีจัดการอีโก้ตัวร้าย – เย่อหยิ่ง หลงตัวเอง อิจฉาริษยา เห็นแก่ตัว โอ้อวด  ลงโทษตัวเอง    เพื่อควบคุมอีโก้ให้อยู่หมัด    ช่วยให้เรามีอำนาจเหนืออีโก้   และรู้วิธีใช้อีโก้ให้นำเราสู่ชัยชนะได้ ..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้