สร้างลูกชั้นเซียน

สร้างลูกชั้นเซียน
Page 2 Page 3

1+1 ไม่เท่ากับ 2 เมื่อ “ลูก” ลืมตาดูโลก..  “เราจะเลี้ยงลูกให้ดีได้อย่างไร?”...คำถามหนักใจที่ตามมา     หนังสือเล่มนี้ คือ คู่มือที่พ่อแม่มือใหม่ต้องการ      เพื่อรับมือกับบทบาทสำคัญนี้อย่างมืออาชีพ    นำลูกสู่อนาคตที่ดีงามและมีสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้