พลิกใจ เปลี่ยนชีวิต

พลิกใจ เปลี่ยนชีวิต Free!

ปัญหาทุกอย่าง ล้วนเกิดมาจากใจเราเองทั้งนั้น การจะมีความสุขได้ต้องเริ่มจากมีจิตใจที่ดี จิตใจที่ดีย่อมมาจากสุขภาพใจที่เข้มแข็ง และสิ่งเดียวในโลกที่จะช่วยให้สุขภาพใจดีก็คือ ธรรมะของพระพุทธเจ้า  

จากคอลัมน์ Green Idol ในนิตยสาร GREEN LIVING ISSUE 7, OCTOBER - NOVEMBER 2011
สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มและฉบับอื่น ๆ ได้ที่นี่ http://www.ebooks.in.th/greenlivingfreemagazine/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • attha.v@gmail.com
  14 Oct 12 22:37
  good
 • wanat
  24 Apr 12 16:53
  สาธุ
 • เชาวนา ครูซเซอ
  11 Mar 12 04:16
  ขอบคุณและขออนุโมทนาสาธุค่ะ
 • Latiga
  13 Feb 12 10:54
  อนุโมทนา สาธุ ค่ะ
 • Aor Salisa
  26 Jan 12 14:26
  ขอบคุณมากค่ะ
1