ธรรมะ ทำไมกัน [พุทธทาส]

ธรรมะ ทำไมกัน [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
  • 51 หน้า
  • 0.42 MB
  • 3 ก.พ. 2559
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

มีธรรมะ รู้ธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ
ก็แก้ปัญหาของธรรมชาติที่มันเกิดอยู่กับมนุษย์ผู้ไม่มีธรรมะ 
คนที่ไม่มีธรรมะมีปัญหาตลอดเวลาเหมือนกับตกนรกทั้งเป็น 
ถ้ามีธรรมะมันก็ยกขึ้นมาจากนรกได้ เป็นมนุษย์ที่อยู่เหนือปัญหา 
มันมีเท่านี้มันไม่มีอะไรง่ายมากกว่านี้

อนุโมทนาธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้