ผูกพยาบาท

ผูกพยาบาท
Page 2

บราลีและปวริศาพลาดพลั้งในการดำเนินชีวิต
สิ่งที่พวกเธอตัดสินใจทำ
ก่อให้เกิดผลกรรมตามมาผูกพยาบาทอย่างน่ากลัว

ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่  https://www.facebook.com/tomsirithewriter (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้